jump to navigation

Corporate governance, whistleblowing

Nadzór korporacyjny, władanie korporacyjne, ład korporacyjny

Rogowski W., I.Rudecka, 2011, Demaskacja społeczna (whistleblowing) i  jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości  – badanie pilotażowe, Opinie i Ekspertyzy, nr 172/2011, Wyd. Senatu RP, Warszawa; http://www.allerhand.pl/images/allerhand/pdf/Demaskacja%20spo%C5%82eczna%20(whistleblowing)%20raport.pdf

Ekonomika wymiaru sprawiedliwości. Wypowiedź dla Newsweeka:  http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1286/cena-za-wyrok,77414,1 Omachel R 2011 Cena za wyrok [cytat] Newsweek 22

Rogowski W., 2010, Efektywność sądownictwa a rozwój przedsiębiorczości. Wykład publiczny w Szkole Głównej Handlowej. 25.02.2010 Prezentacja: Rogowski Sądownictwo wyklad publiczny 2010 not

Rogowski W., 2009, The Siemens Corruption Outburst and the CEOs Who Combat It: A Corporate Governance Case Study, EMERGING MARKETS: A Review of Business and Legal Issues, vol.1; Rogowski 2009 Siemens Emerging_Markets_Review-vol1-2009

Rogowski W., 2009, Ponowne narodziny jednego okienka – niespełnione nadzieje, Przegląd Corporate Governance, nr 4 (20)  2009, s.123-137. Rogowski_2009_Jedno_Okienko PCG 20

Rogowski W, 2008, List ze Stambułu, Przegląd Corporate Governance, nr 3/2008, s. 149-153; pcg-3 -15-2008-list-ze-stambulu-w-rogowski

Rogowski W., 2008, Academic governance czyli specyfika władania organizacjami wiedzy, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B.Godziszewski, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 439-450; rogowski-2008-academic-governance-torun

Rogowski W., 2008 Przestępczość korporacyjna a wartość dla akcjonariuszy – stadium przypadku korupcji w koncernie transnarodowym, [w:] Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S.Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s.505-550;

Rogowski W., 2008, Notatki o skandalu korupcyjnym w Siemens AG, Przegląd Corporate Governance, 1 (13) 2008, rogowski_pcg-1132008_notatki-o-skandalu

Rogowski W., 2007, Prawo pomaga przerwać milczenie. Prawne uwarunkowania whistleblowing’u w spółkach, Przegląd Corporate Governance, 3 (11) 2007;pcg-311-2007-rogowski_whistle

Rogowski W.,2007, Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach (whistleblowing) jako sposób partycypacji pracowników w corporate governance spółki [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S.Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2007,, s.465-497;

Rogowski W., 2007, Whistleblowing – czego się nie robi dla zaufania inwestorów, Przegląd Corporate Governance, 2(10) 2007,pcg-210-2007-rogowski-whistleblowing

Rogowski W., 2007, Whistleblowing – bohaterstwo, zdrada czy interes, Przegląd Corporate Governance, 1 (9) 2007, Rogowski W., 2007, Whistleblowing – bohaterstwo, zdrada czy biznes?

Uczestnictwo pracowników w działaniach kontrolnych w spółce kojarzy się głównie z działaniami w obszarze audytu wewnętrznego lub formalnymi systemami jakości i innowacyjności w przedsiębiorstwie . Rzadziej łączone jest z rolą obserwatora – analityka funkcjonowania przedsiębiorstwa czy demaskatora, gdy dowie się on o bezprawnych lub niemoralnych praktykach w organizacji. Mowa tu o roli określanej w literaturze anglosaskiej mianem whistleblowing, czyli działaniach demaskujących, podejmowanych samorzutnie przez pracownika będącego świadkiem nieprawidłowości w jego miejscu pracy.

Rogowski W., 2006, Regulatory governance czyli władanie w systemie finansowym w Polsce, [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wyd. UŁ, Łódź 2006 regulatory-governance-rogowski-rudolf-2006

Rogowski W., 2006, Integracja instytucji nadzorczych w systemie finansowym na przykładzie Niemiec., EKONOMIA, 16/2004, współautor: W. Szpringer.rogowski_szpringer_integracja-nadzoru-ostroznosciowego

Rogowski W., 2005, Corporate Governance in Banking Sector. The Evidence from Pre-Accession Members States of the EU, London UCL Working Paper. bank-corporate-governance-rogowski-2005

Rogowski W., M.Pawłowska, T.Kopczewski, 2003, Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości, cz.II. Bank i Kredyt, 4, s.49-58,

Rogowski W., M.Pawłowska, T.Kopczewski, 2003, Podstawowe formy i efekty władania korporacyjnego (corporate governance) w bankowości, cz.I. Bank i Kredyt, 3, s.4-13, rogowski-2003-corporate-governance-w-bankowosci-bik-03-03

Rogowski W., 2003, Zmiany systemu nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w sektorze bankowym Republiki Czeskiej. [w:] H.Żukowska (red.) Ewolucja systemów bankowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 167-190;

Rogowski W., 2001, Zarządzanie właścicielskie w polskiej praktyce bankowej, [w:] M. Gołajewska, R.Kokoszczynski, Z.Polański, (red.), Raport o stabilności systemu finansowego, styczeń 2000 – czerwiec 2001, Warszawa, NBP, s. 92-99;

Rogowski W., 2001, Corporate governance in commercial banking – ownership and control structures, mat. konf. VI Międzynarodowa Konferencja „Raport o Zarządzaniu”, WSPiZ, 23-24.09.2001, Warszawa,; s. 65-75;

Rogowski W., 2001, Konkurencja na rynku usług bankowych – mierniki koncentracji, Bank i Kredyt, 5, s.43-51. rogowski-2001-konkurencja-na-rynku-uslug-bankowych-bik-5-2001

Reklamy
%d blogerów lubi to: