jump to navigation

Przedsiębiorczość, banki i demografia biznesu

Banking, Enterpreneurship  and Business Demography

Pawłowska M., K.Gajewski , W. Rogowski, 2013, What drives the bank-firm relationship? A cse study of Polish credit market. [in:]

Kouretas

Gajewski K., K.Olszewski, M.Pawłowska, W.Rogowski, G.Tchorek, J.Zięba, 2012, Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury, Materiały i Studia, z. 277, Warszawa; Rogowski et al. 2012 Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro Materiały i Studia_277

Gajewski K., M.Pawłowska, W.Rogowski, 2012, Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, Materiały i Studia, 275, NBP, Warszawa;  http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms275.pdf 

Rogowski W, 2012, System bankowy Turcji [w:] Systemy bankowe krajów G-20, red. S.Flejterski, J.K. Solarz, Zapol, Szczecin;

Rogowski W., O.Yanusik, 2012, Znać ryzyko znaczy umieć go uniknać, Investment Tribune, 2/2012, Warszawa, s. 38-39; http://issuu.com/investment_tribune/docs/it_02_2012?mode=window&viewMode=doublePage

Rogowski W., K.Bauer, B.Groele, K.Kopczewska, D.Wędzki, 2011, Usługi doradcze i instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki drugiej szansy, PARP, Warszawa; Raport PARP Druga szansa

Rogowski W., 2009, Ponowne narodziny jednego okienka – niespełnione nadzieje, Przegląd Corporate Governance, 4 (20), s.123-137. Rogowski_2009_Jedno_Okienko PCG 20

Rogowski W., J.Socha, 2008, Business Demography, Job Flows and Productivity In Poland’s Enterprise Sector, Gospodarka Narodowa, 5-6 (201-202);

Rogowski W., J.Socha, 2007, Demography of Enterprises in Poland: Entry and Exit Rate in Manufacturing Sector [w:] Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth eds. J.M.Arauzo-Carod, M.C.Manjón-Antolin, Edward Elgar, Cheltenham, s. 61-80. współator J.Socha, http://www.e-elgar economics.com/Bookentry_main.lasso?id=12798

Rogowski W., J.Socha, 2005, Demografia przedsiębiorstw w polskim przetwórstwie przemysłowym, [w:] Gospodarka Polski w Zjednoczonej Europie – przedsiębiorczość, branże, regiony, praca zbiorowa pod redakcją S. Pangsy-Kania i G.Szczodrowskiego; Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 187-206;

Rogowski W., J.Socha, 2005, Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów Badania demografii przedsiębiorstw, ms190 Rogowski Socha Materiały i Studia NBP, 190, Warszawa:

Rogowski W. 2001, Konkurencja na rynku usług bankowych – miary koncentracji, Bank i Kredyt, maj, s.43-51 Rogowski 2001 Konkurencja na rynku usług bankowych_ miary koncentracji Bank i Kredyt

Reklamy
%d blogerów lubi to: