jump to navigation

Regulacje i ocena ich skutków (Regulation and Impact Assessments)

Better Regulation Issues (Regulatory Reform, Regulatory Impact Assessment, Law making, Postlegislative Scrutiny)

Podstrona poświęcona ekonomicznym badaniom regulacji i instytucji, czyli law & economics

Nowe koncepcje 2014

 

 

Nowe koncepcje i regulacje rynków finansowych red. W.Rogowski 2014 pro

 

New! Rogowski W., 2013, Unia bankowa – wyzwanie europejskiego i polskiego nadzoru bankowego, [w:] Wyzwania regulacji rynków finansowych, red. W.Rogowski, Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa, s. 43-62;

Spis_Wyzwania regulacji rynków finansowych 2013

 

Rogowski W., J.Paczocha, 2013, Legal Limitations of Doing Busisess in Poland in Period 1989-2009. A Quantative Approach to Economic Freedom,  Emerging Markets: A Review of Business and Legal Issues, vol. 4(1): 

Rogowski_Paczocha 2013 Legal Limitations of Doing Business in Poland 1989 _ 2009 Emerging_Markets_No_1-2013

Prawo i ekonomia regulacji otwartego dostępu do publicznych zasobów wiedzy

https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/12/Ocena-Wp%C5%82ywu-Rogowski-2012-12-12.pdf 

Rogowski W., 2013, Między deregulacją a lepszą legislacją, Na Wokandzie, 15(1)2013:

Rogowski_2013_Na Wokandzie_nr_15 

Regulatory Restrictions of  Doing Business in Poland. A Quantative Account of Regulations in Period 1989-2009 [in:] Polish Yearbook of Law & Economics, red. J.Bełdowski, K.Metetlska-Szaniawska, L.Visscher, CH Beck Warszawa, 2011, vol. 1 (2010) , co-author: J.Pachocha, p.127-154.

Stabilność finansowa jest wartością fundamentalną dla polskiej gospodarki, Home & Market, 7 (2011) Rogowski W. 2011 Stabilność finansowa Wywiad Home & Market 07 2011

Skutki regulacji czyli legislacja postawiona na głowie, Obserwator finansowy.pl

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/02/10/skutki-regulacji-czyli-legislacja-postawiona-na-glowie/

Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – polska praktyka wobec międzynarodowych standardów, Gazeta SGH, 12, s.24-25;

Rogowski 2009 Ekonomia_i_prawo upadlosci

Papierologia czy bezpieczeństwo depozytów? Koszty administracyjne w polskim sektorze bankowym, Materiały i Studia  NBP, nr 243,  Warszawa 2009, (współautorzy:J.Paczocha, W.Rogowski, P.Kłosiewicz, W.Kozłowski);

Red Tape in Banking. The Cost of Administrative Burdens of Polish Banking Regulations, Ernst & Young Better Gouverment Program Report, Warsaw, co-authors: J.Paczocha, W.Rogowski, P.Kłosiewicz, W.Kozłowski; Paczocha Rogowski 2009 Red_Tape_in_Banking EY

Biurokracja na bank. Koszty obowiązków biurokratycznych polskich regulacji bankowych. (współautorzy:J.Paczocha, P.Kłosiewicz, W.Kozłowski), Sprawne Państwo, Ernst & Young, Warszawa 2009; Biurokracja_na_bank

Konsekwencje istniejących rozwiązań w zakresie funkcjonowania sądownictwa gospodarczego. Tezy na konferencję SGH i OIRP „Efektywność sądowych postępowań gospodarczych”, Gazeta SGH, 2/2009, s. 32-33, (współautor W.Czyżowicz);tezy-ekonomia-sadownictwa-sgh-2009

Nowy system regulacyjny a kontrolna rola państwa w gospodarce. [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 227-244; (współautor J.Paczocha);nowy-system-regulacyjny-a-kontrolna-rola-panstwa-w-gopspodarce_torun-2008

Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, CH.Beck, Warszawa 2007, redakcja tomu wraz W.Szpringer, http://ksiegarnia.beck.pl/book.php?ks=3170&PHPSESSID=846724855fc2dbe0ed4dbe21eb2387d4

recenzje ww publikacji:

http://www.prawo.kozminski.edu.pl/index.php/pl/regulatory_library/

Brdulak Bank i Kredyt_11-12_07

Nartowski PCG 4_2007

Radwan_OSR_Rzeczpospolita

Prokop 2008 OSR recenzja

Jakubik_Mirończuk – Przegląd Legislacyjny 3_2008

Geneza i problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce – nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa, [w:] W.Szpringer, W.Rogowski (red.), 2007, Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, CH.Beck, Warszawa 2007; (współautor z W. Szpringer),

Oceny skutków przepisów prawa w perspektywie pełnego wdrożenia reformy regulacji, [w:] W.Szpringer, W.Rogowski (red.), 2007, Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, CH.Beck, Warszawa2007; (współautor z J.Paczocha),

Koszty obowiązków administracyjnych ponoszonych przez banki w wyniku przestrzegania Prawa bankowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 5,2007, (współautor z J.Paczocha, P.Kłosiewicz), koszty-obowiazkow-administracyjnych_prawo-bankowe_pug_5_2007

Ustawowe ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce w latach 1989-2003 [w:] „Ład instytucjonalny w gospodarce” tom II red. B.Polszakiewicz i J.Boehlke, Toruń 2006, (współautor: J.Paczocha);ustawowe-ograniczenie-torun-2006

Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989-2003, Materiały i Studia NBP, 187, Warszawa 2005; (współautor J.Paczocha);reglamentacja-ms187-paczocha-rogowski

Reklamy
%d blogerów lubi to: