jump to navigation

Zmiany strukturalne gospodarki

new! Rogowski W., 2017, Świt wirtualnego doradztwa finansowego (robo-advosor), e-Mentor, 4, 71, s. 53-63: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/71/id/1315

53-63_Rogowski_e_mentor_4_71_2017

Rogowski W., 2008, Aspekty cenowe innowacyjności sektora elektroenergetycznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacji i Zarządzanie, z.44/2008, s.113-122.

Rogowski W., 2006, Węgiel szansą czy zagrożeniem?, Rzeczpospolita, 31.08.2006

Rogowski W., 2005, Skutki (braku) innowacji w polskiej energetyce. Rzeczpospolita, 21.12.2005;

Rogowski W., 2005, Prąd nie tylko z kopalin, Rzeczpospolita, 2.12.2005 s.11

Rogowski W., 2003, Mądry górnik przed szkodą? Uwarunkowania niepowodzeń restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Rzeczpospolita, 29.11;

Rogowski W., 2003, Soft Budget Constraints in Polish Manufacturing:the Evidence from Panel Data, NBP Conference on Monetary Policy, Zalesie Dolne 2003 (wspólautor z J.Socha, T.Kopczewski);

Rogowski W., 2002, The Transitional Tendencies in Public Enterprises – Signals for Monetary Policy in Poland, referat na XXII Konferencję Naukową NBP “Reformy strukturalne a polityka pieniężna” Falenty;

Rogowski W, 2003, Energetyka – koło zamachowe czy bariera rozwoju?, Rzeczpospolita, 17.05;

Rogowski W., 2002, Tendencje zmian w przedsiębiorstwach publicznych w Polsce. Sygnały dla polityki pieniężnej. Konferencja NBP „Reformy strukturalne a polityka pieniężna” www.nbp.pl/konferencje/falenty2002/pdf_pl/rogowski.pdf

Reklamy
%d blogerów lubi to: