jump to navigation

Seminarium magisterskie * Graduate Seminar

Uwaga! Odwołuje seminarium w dniu 23.05.2017 r. Będę do Państwa dyspozycji w środę 24.05.2017 r. o godz. 18:00 w Jajku.

Kolejne seminarium magisterskie odbędzie sie 23.05.2017 o godz 19:00 w s.230 G

Uprzejmie informuję o moim „dużym” seminarium mgr 25.04.2017 (wt) o godz. 19:00 w s. 230G. Zapraszam uczestników jak i jeszcze niezadeklarowanych. Czas już zacząć…

Zapraszam wszystkie zainteresowanych studentów na „duże” seminarium magisterskie otwierające semestr letnim 2016/17 w dniu: 7 marca 2017 r. o godz. 19:00 w sali G-230. Do zobaczenia !

 

——————————————————————————————————————

Prace magisterskie / MA thesis  work in progress  

Semestr zimowy 2017/18:

  1. Michał Król,
  2. Dominika Cioroch
  3. Karolina Skakuj,
  4. Grzegorz Jasiński
  5. Klaudia Draber
  6. Jakub Jarząbek
  7. Artur Jarzębski
  8. Mariusz Burba
  9. Rafał Matusik

 

Promocje Znalezione obrazy dla zapytania graduate promoted master thesis (selected) 

Michał Kłopotowski, Bazylejskie metody wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w polskim sektorze bankowym, 2018,

Kamil Łupiński, Skutki implementacji Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) dla uczestników rynku usług płatniczych, 2018, 

Adam P. Szmyt, Uwarunkowania finansowo-podatkowe wypłat dywidend przez spółki kapitałowe, 2018,

Łukasz Kuciel, Unia Bankowa jako sposób zmniejszenia ryzyka powstawania kryzysów finansowych w Unii Europejskiej, 2018,

41. mgr Florentyna Frend, Ocena skutków podatku od niektórych instytucji finansowych w pierwszym roku obowiązywania, 2017,

40. mgr Karolina Zaręba, System nadzoru rynku płatności internetowych w Polsce, 2017, (rec.prof. M.Puławski)

39. mgr Magdalena Chałas, Mechanizmy ochrony inwestorów indywidualnych na przykładzie polskich spółek publicznych2017, (rec. prof. Jerzy Menkes)

38.mgr Monika Aleksandra Sztejka, Zmiana modelu nadzoru i regulacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i jej skutki, 2017, (rec. prof. Zbigniew Krysiak) summa cum laude 🙂

37. mgr Aleksander Rujna, Regulacyjne możliwości ograniczania ryzyka funduszy inwestycyjnych, 2017, (rec. prof. Mieczysław Puławski)

36. mgr Milena Komorowska, Znaczenie dyrektywy MIFID dla ochrony klienta firmy inwestycyjnej na polskim rynku kapitałowym, 2017, (rec. prof. Mieczysław Puławski)

35. mgr Patrycja Cupryś, Unia Rynków Kapitałowych jako instrument zwiększenia finansowania przedsiębiorstw przez fundusze private equity i venture capital, 2016, (rec. prof. Mieczysław Puławski)

34. mgr Wojciech Stasiak, Dobre i złe reformy w Irlandii w latach 1982-1994, 2016 (rec. prof. Tomasz Dołęgowski)

33. mgr Patrycja Rogoża, Optymalizacja podatkowa w zależności od rodzaju formy prawnej przedsiębiorstwa, 2016 (rec. prof. Dominik. Gajewski);

32. mgr Tomasz Tosik,  Ekonomiczna analiza polskiego Prawa antynarkotykowego, 2016 (rec. prof. Tomasz Dołęgowski) summa cum laude 🙂

31. mgr Karolina Popławska, Wpływ regulacji na konkurencję w europejskim sektorze bankowym, 2016, (rec. prof. Agnieszka Alińska)

30. mgr Maciej Sadurski, Uwarunkowania oraz stan obecny regulacji i nadzoru bankowego w Chinach (rec. prof. Tomasz Dołęgowski)

29. mgr  Beata Kwiatkowska, Implementacja wspólnego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej – w świetle spraw i orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,  (rec. prof. Aleksander Werner)

28. mgr  Magdalena Kordas, Zabezpieczenia transakcji leasingu – studium przypadku, (rec. prof. Dominik Gajewski)

27. mgr Jacek Saffell, Wpływ regulacji prawnych na rozwój rynku elektronicznego w Polsce, (rec. prof. Włodzimierz Szpringer )

26. Andrzej Gut, Analiza skuteczności bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przykładzie Polski w latach 2005-2013. (rec. prof . Aleksandra Duliniec)

25.mgr Sabina Byszewska, Wirtualne waluty regulacje związane z praniem pieniędzy na przykładzie bitcoina (rec. dr. Krzysztof Piech)

24. mgr Bartosz Tarnowski,  Rola polityki makroostrożnościowej w ograniczaniu możliwości wystąpienia kryzysu finansowego, 2015, (rec. prof. A.Alińska);

23.mgr Sławomir Gdyk, Instrumenty regulacyjne walut kryptograficznych, 2014, (recenzent prof. Tomasz Berent)

22. mgr Damian Zajączkowski, Penalizacja osób fizycznych na gruncie polskiego prawa konkurencji. Analiza prawno – porównawcza; (recenzent  Prof. Włodzimierz Szpringer)

21. mgr  Jerzy Biernacki, Poprawność sporządzania Oceny Skutków Regulacji w reformie systemu emerytalnego lat 2011 – 2013, (rec. Prof. Waldemar Rogowski)

20. mgr Agnieszka Miszczuk, Jakość Oceny Skutków Regulacji w reformie emerytalnej, 2014 (rec. Prof. Włodzimierz Szpringer)

19. mgr Magdalena Morawska, Wprowadzenie  modelu flexicurity w Polsce – elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy, 2014 (rec. Prof. Tomasz Kuczewski);

18. mgr Mateusz Kozyra, Napływ kapitału z Rosji na rozwój systemu bankowego Cypru w perspektywie jego kryzysu finansowego, 2014, (rec. Prof. Elżbeta Chrobonszczewska)

17. mgr Krzysztof Pokrątka, Wpływ Rekomendacji T na rynek kredytów detalicznych w Polsce, 2013 (rec. Prof. Agnieszka Alińska)

16. mgr Anna Stodółkiewicz, Podatek od transakcji finansowych jako środek internalizacji efektów zewnętrznych funkcjonowania instytucji finansowych, 2013 (rec. Prof. Aleksandra Duliniec)

15. mgr Bartosz Wysocki, Oceny Skutków Regulacji w Polsce i na Litwie na tle zasad better regulation, 2013 (rec. Prof. W. Szpringer)

14. mgr  Maria Kleszczewska, Reforma systemu nadzoru bankowego w Europie w konsekwencji wejścia w życie pakietu CRD IV – problem wynagrodzeń, 2013 (rec. Prof. Jan Koleśnik)

13.mgr Krzysztof Bakłażec, Efekt fiskalny funkcjonowania przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowo-akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w roli komplementariusza, 2013, (rec. Prof. M. Aluchna)

12. mgr Andrzej Pałys, Ocena wpływu ex post ulgi podatkowej na nabycie nowych technologii na innowacyjność gospodarki polskiej, 2013( rec. Prof. Aleksandra Duliniec)

11. mgr Krystyna Wróblewska, Swoboda przedsiębiorczości w prawie UE i USA a konkurencja regulacyjna, 2013 (rec. Prof. W.Szpringer)

10. mgr Karol Strękowski, Produkty bankowe tworzone we współpracy z instytucjami UE, jako sposób na rozwój przedsiębiorstw w dobie zmian zasad dysponowania środków unijnych, 2013, (rec. Prof.J.Mazur)

9. mgr Agnieszka Pająk, Regulacje prawne w zakresie zbiórek publicznych i crowdfundingu w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju, 2013, (rec. prof. W.Czyżowicz)

8. mgr Michał Świątek, Jakość ocen skutków regulacji w praktyce legislacyjnej w Polsce i  Europie, 2012 (rec. prof. W.Szpringer);

7. mgr Magdalena Weresa, Ustawowe regulowanie warunków i wysokości wynagrodzeń w spółkach akcyjnych w Polsce, 2012,

6. mgr Aliaksandr Lukashevich, Islandzkie interwencje rządowe w kryzysie finansowym na tle doświadczeń zarządzania kryzysem w Irlandii w latach  2008-2010, 2012

5. mgr Adrienn Sipos, Investor Protection in Central and Eastern Europe – A Law and Economics Analysis, 2011

4. mgr Krzysztof Dominiak, Program Uwalniania od Problematycznych Aktywów (TARP) – analiza ekonomiczno-prawna, 2011

3. mgr Bartosz Kierski, Kartel – antykonkurencyjne porozumienie przedsiębiorców, 2010 (Uniwersytet Warszawski);

2. mgr  Adam Dubiella,  Strategie zarządzania międzynarodowych korporacji finansowych w dobie kryzysu finansowego na przykładzie  Citigroup. 2010 (Uniwersytet Warszawski);

1. mgr  Joanna Narojczyk, Strategie zarządzania międzynarodowych korporacji finansowych w dobie kryzysu finansowego na przykładzie grupy Allianz, 2010 (Uniwersytet Warszawski);

Rezenzje / reviewed:

 

mgr Małgorzata Karaś,  Macroprudential and monetary policies and the prevention of asset bubbles, with a special reference to Spain and the United Kingdom, promotor prof. L. Balcerowicz, 2012 summa cum laude 

mgr Artur A. Oleksy, Aspekty zarządzania projektem w procesie inwestycyjnym na rynku nieruchomości, promotor dr  B. Grucza, 2013

———————————————————————————————————————-

Zasady seminarium

Wytyczne do badania w kierunku pracy dyplomowej

Reklamy
%d blogerów lubi to: